سفره یکبار مصرف

دارای رنگهای مختلف

به صورت 2 رنگ
در صورت سفارش به صورت چند رنگ