سفره یکبار مصرف

دارای رنگهای مختلف

به صورت ۲ رنگ
در صورت سفارش به صورت چند رنگ