سفره یکبار مصرف کاغذی

دارای رنگهای مختلف

به صورت ۲ رنگ
در صورت سفارش به صورت چند رنگ